โรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ

หมู่ที่ 7 ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ 36210 โทรศัพท์ 044-870400

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 16281
อนุบาล 20331
อนุบาล 33361
รวม อนุบาล98173
ประถมศึกษาปีที่ 185131
ประถมศึกษาปีที่ 24371
ประถมศึกษาปีที่ 365111
ประถมศึกษาปีที่ 4113141
ประถมศึกษาปีที่ 55271
ประถมศึกษาปีที่ 62131
รวมประถม3619556
รวมทั้งหมด4527728

บทความล่าสุด