โรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ

หมู่ที่ 7 ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ 36210 โทรศัพท์ 044-870400

ข้อมูลบุคคลากร

นายไพวัลย์ คงโนนกอกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ
สิบโทสมเจนต์ คำจันทน์ครู คศ.3
นางชวลา คำจันทน์ครู คศ.3
นางสาวพายุ ชัยตาครู คศ.3
นายมนุช รินไธสงครูและพี่เลี้ยง
นายวัสพล รินไธสงพนักงานราชการ
นางสาวรักชนก ยี่สุ่นครูอัตราจ้าง

บทความล่าสุด