โรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ

หมู่ที่ 7 ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ 36210 โทรศัพท์ 044-870400

ความดันโลหิตสูง อธิบายวิธีการลดความเสี่ยงการเกิดโรคความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูง ความดันที่กระแสเลือด เนื่องจากการสูบฉีดของหัวใจเรียกว่าความดันโลหิต อย่างไรก็ตาม เมื่อหลอดเลือดเสื่อมสภาพลง หลอดเลือดจะแข็งตัวและแคบลง ทำให้มาจากภาวะที่เรียกว่าความดันโลหิตสูง ภาวะนี้เป็นตัวบ่งชี้ถึงโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตและโรคหลอดเลือดหัวใจอื่นๆ มีหลายปัจจัยที่สามารถนำไปสู่ความดันโลหิตสูง รวมถึงพฤติกรรมการกินที่ไม่ดีต่อสุขภาพ การขาดกิจกรรมทางกาย การมีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน การสูบบุหรี่เป็นประจำและการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

การวินิจฉัยความดันโลหิตสูงยังคงกำหนด ด้วยวิธีการวัดแบบดั้งเดิมหรือไม่ เพื่อระบุว่าแต่ละคนมี ความดันโลหิตสูง หรือไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องวัดความดันโลหิต อุปกรณ์นี้มีค่าการวัดความดันแยกกันสองค่า ความดันที่กระทำต่อร่างกายส่วนบน ระหว่างการบีบตัวของหัวใจเป็นผลมาจากความดันโลหิต ค่าความดันซึ่งเป็นผลมาจากการคลายตัวของหัวใจ ในรอบความดันโลหิตมีค่าต่ำลง การลดโอกาสในการเกิดความดันสูง ทำได้โดยปฏิบัติตามมาตรการบางอย่าง

การลดความเสี่ยงต่อโรคความดันสูงทำได้ โดยการปฏิบัติตน เช่น การใส่ใจสุขภาพและลดพฤติกรรมบางอย่าง ได้แก่ เพื่อลดปริมาณโซเดียมของคุณ ขอแนะนำให้ลดการบริโภคอาหารที่มีโซเดียมสูง เช่น อาหารแปรรูป อาหารสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ อย่าลืมอ่านฉลากโภชนาการก่อนตัดสินใจซื้อ และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อื่นที่มีโซเดียมต่ำ นอกจากนี้ เมื่อเตรียมอาหารของคุณเอง ขอแนะนำให้จำกัดการใช้เครื่องปรุงรสต่างๆ เพื่อรักษาสุขภาพของอาหาร ขอแนะนำให้จำกัดการบริโภคอาหารที่มีไขมันสูง รวมทั้งเนื้อไม่ติดมัน และอาหารทอด

นอกจากนี้ แนะนำให้หลีกเลี่ยงการรับประทานกะทิเกิน 30เปอร์เซ็นต์ ของอาหารทั้งหมด เมื่อเตรียมอาหาร ขอแนะนำให้เลือกใช้น้ำมันทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพ เพื่อลดความเสี่ยงของภาวะไขมันในเลือดสูง และความดันโลหิตสูง แนะนำให้จำกัดการบริโภคอาหารที่มีน้ำตาลสูง เช่น ของหวานที่มีน้ำตาล เครื่องดื่มอัดลม ไอศกรีม และผลไม้ที่หวานจัด เนื่องจากการบริโภคน้ำตาลมากเกินไปสามารถเปลี่ยนเป็นไขมันในร่างกายได้ ซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดภาวะไขมันในเลือดสูง

ความดันโลหิตสูง

ท้ายที่สุด สิ่งนี้สามารถนำไปสู่โรคความดันโลหิตสูงได้ ทำให้การตรวจสอบปริมาณน้ำตาล และจำกัดปริมาณน้ำตาลเป็นสิ่งสำคัญหากเป็นไปได้ เพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีขึ้น ขอแนะนำให้รวมผัก และผลไม้ที่ไม่หวานไว้ในอาหารของคุณ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ขอแนะนำให้บริโภคครึ่งหนึ่งของอาหารแต่ละมื้อ เนื่องจากเป็นตัวเลือกที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหล่านี้ การออกกำลังกายเป็นประจำเป็นสิ่งสำคัญในการบรรเทา และป้องกันความเสี่ยงของความดันโลหิตสูง

การออกกำลังกายแบบแอโรบิก ไม่ว่าจะเป็นการเดินเร็ว วิ่ง ว่ายน้ำหรือเล่นกีฬาประเภทต่างๆ ล้วนแล้วแต่ช่วยการทำงานของหัวใจให้เต้นเร็วขึ้น เป็นเวลากว่า 20 นาที ระดับของกิจกรรมที่สม่ำเสมอนี้ ทำให้ทั้งกล้ามเนื้อหัวใจและหลอดเลือดแข็งแรงขึ้น ช่วยลดโอกาสในการเกิดความดันโลหิตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โยคะหรือที่เรียกว่าการออกกำลังกายแบบโยคะ ไม่เพียงแต่ช่วยให้ร่างกายมีความสมดุล แต่ยังมีประโยชน์เพิ่มเติมในการลดความเครียด ความเครียดที่ลดลงนี้สามารถส่งผลดีต่อหลอดเลือดและความดันโลหิต

การออกกำลังกายเป็นประจำเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสุขภาพที่ดี ขอแนะนำให้แต่ละคนทำกิจกรรมทางกายอย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์เป็นที่รู้กันว่า การออกกำลังกายมีประโยชน์ต่อการควบคุมน้ำหนัก ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และลดความดันโลหิต อย่างไรก็ตาม หากบุคคลใดมีโรคประจำตัวอยู่แล้ว เป็นผู้สูงอายุ หรือไม่ได้ออกกำลังกายเป็นเวลานาน ขอแนะนำให้ขอใบรับรองแพทย์จากแพทย์ ก่อนเริ่มออกกำลังกาย สิ่งนี้จะช่วยลดความเสี่ยงหรืออันตราย ที่อาจเกิดขึ้นจากการออกกำลังกาย

เลิกนิสัยการสูบบุหรี่ การสูบบุหรี่ทำให้เกิดการอักเสบในหลอดเลือด ซึ่งอาจทำให้หลอดเลือดแดงตีบตันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นิโคตินในบุหรี่สามารถส่งผลให้หลอดเลือดหดตัว ทำให้หลอดเลือดสูญเสียความยืดหยุ่น ส่งผลให้หัวใจต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ให้เพียงพอ เป็นผลให้มีความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ และความดันโลหิตสูง ขอแนะนำให้งดเว้นจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลจากการดื่มแอลกอฮอล์ทำให้ร่างกาย มีการผลิตฮอร์โมนแอลโดสเตอโรนเพิ่มขึ้น

ส่งผลให้ร่างกายมีน้ำและโซเดียมสะสมมากผิดปกติ การสัมผัสกับสภาวะนี้เป็นเวลานาน จะนำไปสู่ความดันโลหิตสูงในที่สุดในสถานการณ์ทางสังคมที่จำเป็นต้องดื่ม ผู้หญิงควรจำกัดการดื่มแอลกอฮอล์ไว้ที่ 1-2 หน่วยต่อวัน ส่วนผู้ชายควรกินไม่เกิน 2-3 หน่วยต่อวัน แอลกอฮอล์หนึ่งหน่วยเทียบเท่ากับเบียร์ 5 เปอร์เซ็นต์ 12 ออนซ์ หรือไวน์ 12 เปอร์เซ็นต์ 5 ออนซ์ บุคคลส่วนใหญ่ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง โดยเฉพาะมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง และอาจไม่แสดงอาการเตือนใดๆ

ในความเป็นจริง เงื่อนไขอาจก้าวหน้าไปแล้ว เมื่อถึงเวลาที่ระบุ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่เราจะต้องจัดลำดับความสำคัญของสุขภาพของเรา โดยการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และลดการสัมผัสกับปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อความดันโลหิตสูง นอกจากนี้ การประเมินสุขภาพประจำปี เป็นสิ่งสำคัญในการตรวจสอบสภาพโดยรวมของร่างกาย และระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากโรค เพื่อให้สามารถป้องกัน หรือรักษาได้ทันท่วงที

นานาสาระ: ต้นไม้ อธิบายต้นไม้ที่พิเศษที่สุด 3 ต้นในประเทศจีนมูลค่ากว่า 100 ล้าน

บทความล่าสุด