โรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ

หมู่ที่ 7 ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ 36210 โทรศัพท์ 044-870400

ผลการแข่งขันกีฬานักเรียน

ผลการแข่งขันกีฬานักเรียน ต้นน้ำชีเกมส์ ครั้งที่ 28
ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เซปักตะกร้อชาย
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วอลเลย์บอลชาย

บทความล่าสุด