โรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ

หมู่ที่ 7 ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ 36210 โทรศัพท์ 044-870400

มะเร็งเต้านม การอธิบายและให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการรักษามะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม มะเร็งเต้านม เป็นมะเร็งที่มีอัตราการเกิดในผู้หญิงสูงเป็นอันดับ 1 ของโลก และเป็นมะเร็งที่มีผู้ป่วยมากเป็นอันดับต้นๆ ของโลก เกิดจากการแบ่งตัวที่ผิดปกติของเซลล์ในท่อน้ำนมหรือเต้านมจนเกิดเป็นเซลล์มะเร็ง และพองตัวเป็นก้อนใหญ่ ระยะนี้ ผู้ป่วยมักจะคลำได้เอง หากไม่รักษา มะเร็งจะแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ เข้าสู่เส้นเลือดหรือน้ำเหลืองและกระจายไปที่ปอด ตับ กระดูก และอวัยวะอื่นๆ จนเสียชีวิต เหมาะสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

ระยะเริ่มต้นที่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม อัตราการรอดชีวิตและอัตราการอยู่ได้นานกว่า 5 ปีสูงถึง 70-90 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งทำให้อัตราการเสียชีวิตด้วยมะเร็งเต้านมเทียบได้กับจำนวนผู้ป่วยมะเร็งชนิดอื่นๆ เช่น มะเร็งตับหรือ โรคมะเร็งปอด ก็ยังถือว่ามีอัตราส่วนที่น้อยกว่า นอกจากจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายแล้ว ต้องยอมรับว่ามะเร็งเต้านมมีผลกระทบต่อจิตวิญญาณอย่างมาก เพราะถือว่าเต้านมเป็นตัวแทนของอวัยวะแห่งความเป็นผู้หญิง

ในขั้นต้นการรักษาโรคมะเร็งเต้านมจะได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ และมักจะจบลงด้วยการกำจัดก้อนมะเร็งในเต้านมและต่อมน้ำเหลือง เป็นการผ่าตัดเอาเต้านมออกทั้งหมด การผ่าตัดแบบ Total Mastectomy หรือแบบธรรมดา การผ่าตัดได้เปลี่ยนไปแล้ว การผ่าตัดที่ต้องเอาออกเรียกว่าการผ่าตัดแบบสงวนเต้านม BCS และเคมีบำบัดและการฉายแสงเพื่อปิดเต้านมอีกครั้ง ขั้นตอนการรักษานี้ได้ผลเทียบเท่ากับการตัดเต้านมออกทั้งหมด

การฉายรังสีมะเร็งเต้านมเป็นขั้นตอนมาตรฐานของการรักษาโรคมะเร็งเต้านมในปัจจุบันซึ่งเป็นขั้นตอนต่อจากเคมีบำบัด ใช้ยาที่ทำงานทั่วร่างกายเพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษา ให้ผู้ป่วยอายุยืนยาวจากโรคมะเร็ง แต่ในขณะเดียวกันการบริหารอาจส่งผลต่ออวัยวะปกติอื่นๆ การสูญเสียขนในระบบสืบพันธุ์และขนตามร่างกายอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวข้องกับการผลิตเกล็ดเลือด เซลล์เม็ดเลือดแดง และเซลล์เม็ดเลือดขาวในไขกระดูกในระหว่างกระบวนการสร้างเซลล์ใหม่ทดแทน เมื่อจำนวนเม็ดเลือดขาวลดลงจะส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน

ดังนั้นในระหว่างการรักษาหากพบว่าจำนวนเม็ดเลือดขาวลดลงในเวลาใดๆ อาจต้องหยุดการรักษาเพื่อให้จำนวนเม็ดเลือดขาวกลับมาเป็นปกติ ดังนั้นสำหรับการรักษา รังสีรักษาจึงแทบจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการรักษาผู้ป่วย มะเร็งเต้านม อย่างไรก็ตาม มันทำให้ผู้ป่วยวิตกกังวลมากเท่ากับการผ่าตัดอื่นๆ เพื่อการรักษาด้วยรังสีที่เหมาะสม และเพื่อส่งเสริมการรักษาที่มีประสิทธิภาพ เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับรังสีหรือรังสีรักษา การฉายรังสีไปยังเนื้อเยื่อเนื้อร้ายหรือเนื้อเยื่ออวัยวะจะทำลาย DNA ของเนื้อเยื่อนั้น

ทำให้มันตายเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือสรีรวิทยา สิ่งสำคัญอย่างมีจุดมุ่งหมาย การรักษาโรคของผู้ป่วยยึดหลักการที่ว่าปริมาณรังสีสูงสุด เพื่อให้ได้ผลดีที่สุดและผลข้างเคียงเป็นที่ยอมรับได้ ในผู้ป่วยที่รักษาไม่หาย การฉายรังสีจะช่วยลดอาการของโรคได้ นำคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วยและคนรอบข้าง การรักษาด้วยการฉายรังสีสำหรับมะเร็งเต้านม มักเกิดขึ้นกับการผ่าตัดแบบสงวนเต้านม

มะเร็งเต้านม

การผ่าตัดแบบสงวนเต้านมเกี่ยวข้องกับการฉายรังสีไปยังเต้านมทั้งหมดด้านข้างที่กำลังผ่าตัด และเลาะต่อมน้ำเหลืองเหนือกระดูกไหปลาร้าในต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ หรืออาจขยายไปถึงต่อมน้ำเหลืองทรวงอกข้างเดียวกับมะเร็งเต้านม ขึ้นอยู่กับระยะ รังสีมะเร็งเต้านม เป็นการแผ่รังสีแบบผิวเผิน ไม่เจาะลึกเข้าไปในอวัยวะสำคัญของร่างกาย ผลข้างเคียงที่ร้ายแรงจึงเกิดขึ้นได้ยาก ในบางกรณีจะมีการฉายรังสีประมาณ 20-25 ครั้ง แพทย์อาจพิจารณาให้ Radiation Boost เพิ่มอีก 5-10 ครั้ง เพื่อลดโอกาสกลับเป็นซ้ำ

รังสีรักษาเป็นการรักษาต่อเนื่อง แต่ละครั้งใช้เวลาไม่มาก โดยไม่มีความเจ็บปวดใดๆ ฉายรังสีรักษาสัปดาห์ละ 5 วัน หยุด 2 วัน ให้ผิวได้พักผ่อนและร่างกายได้ซ่อมแซมส่วนที่เสียหายที่คาดการณ์ไว้ ผลข้างเคียงจากการฉายรังสีแบ่งได้เป็น 2 กรณีหลักๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงของผิวหนังบริเวณที่ฉายรังสีตั้งแต่เริ่มรักษาจนถึงประมาณ 8 สัปดาห์หลังฉายรังสี จุดสำคัญคือบริเวณรักแร้ที่มักอับชื้นจากเหงื่อและการเสียดสีจากแขนเสื้อ จึงทำให้เกิดแผลได้ง่าย

นอกจากนี้ ผู้ป่วยอาจมีอาการข้างเคียงอื่นๆ เช่น อ่อนเพลีย ไอ คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร หรือกลืนลำบาก เนื่องจากการฉายรังสีไปยังต่อมน้ำเหลืองในทรวงอกจะส่งผลต่อหลอดอาหารบางส่วนด้วย หากผู้ป่วยมีอาการผิดปกติ เช่น แผลแตก เป็นแผล หรือมีเลือดออกบริเวณที่ฉายรังสี รวมถึงมีไข้สูง ควรไปพบแพทย์ทันทีโดยไม่ต้องรอวันนัด หรือหากไม่สะดวกผู้ป่วยสามารถไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้เคียงก่อนเพื่อบรรเทาอาการเบื้องต้น

นอกจากรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงแล้ว ผู้ป่วยยังต้องได้รับการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ทุกสัปดาห์เพื่อประเมินสมรรถภาพในการรักษาต่อไป หรือควรหยุดพักให้เม็ดเลือดขาวสูงขึ้นตามมาตรฐานก่อนรักษาต่อไป ในช่วงนี้ ควรใส่ใจในการป้องกันตัวเองเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรค คุณอาจต้องหลีกเลี่ยงงานปาร์ตี้หรืออยู่ในบริเวณที่มีผู้คนพลุกพล่านบริเวณผิวหนังที่ฉายรังสีอาจเปลี่ยนแปลงเป็นสีแดง คล้ำ หรือคัน และอาจทำให้รู้สึกแสบร้อนได้

ดังนั้นจึงไม่ควรรบกวนผิวหนังบริเวณนี้ กล่าวคือ ไม่สัมผัสกับน้ำ น้ำเย็น หรือแสงแดด ไม่ประคบร้อนหรือเย็น ไม่สบู่ หรือเครื่องสำอาง วิธีที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้คือซับให้แห้งด้วยผ้านุ่มๆ หลังจากอาบน้ำหรือสัมผัสกับน้ำ ห้ามว่ายน้ำในสระที่มีคลอรีน เพราะจะทำให้ผิวแห้งและระคายเคืองง่าย ไม่เหมาะที่จะถู แกะ เกา เพราะจะทำให้ผิวหนังถลอกและเป็นแผล ติดเชื้อง่าย หลักการทำความสะอาดและเช็ดให้แห้งจะดีกว่า

หากคุณจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหรือขี้ผึ้งในบริเวณที่ฉายรังสี โปรดใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ที่เข้าร่วม การเปลี่ยนแปลงของเต้านมที่รักษาอาจสังเกตได้ในผู้ป่วยที่มีเต้านมรวม ดูเต่งตึง ไม่นุ่มเหมือนก่อน หัวนมบุ๋ม หรืออาจผิดรูปไปจากเดิม ขนาดต่างกันเมื่อเทียบกับอีกข้าง เส้นเลือดฝอยในเต้านมผิดปกติ หากในอนาคตผู้ป่วยตั้งครรภ์ เต้านมที่ฉายรังสีอาจไม่ผลิตน้ำนม อาจมีอาการบวมได้ตั้งแต่ปลายนิ้วไปจนถึงต้นแขนใน Shiny Arms

นิ้วทำงานไม่ปกติ และเมื่อแขนข้างนั้นผิดปกติไม่ว่าจะเกิดจากการอักเสบภายในหรือเห็นเป็นแผลที่แขนก็มีโอกาสติดเชื้อได้ อาการต่างๆ ได้แก่ ข้อไหล่ติด หมุนข้อไหล่ได้น้อยลงหรือไม่สามารถขยับข้อไหล่ได้ ดังนั้น ผู้ป่วยจึงต้องเคลื่อนไหวบ่อยครั้งในระหว่างการรักษาด้วยการฉายรังสี และหลังจากสิ้นสุดการฉายรังสีควรปฏิบัติตัวต่อไป เช่น ระหว่างฉายรังสีประมาณ 1 เดือน ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์เพื่อลดการเกิดอาการดังกล่าว

เตรียมสร้างความรู้ความเข้าใจในการรักษานอกจากจะทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วแล้ว และสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง การพัฒนาด้านการดูแลสุขภาพยังช่วยเพิ่มความมั่นใจอีกด้วย ปัจจุบันมีเครื่องมือที่เรียกว่ารังสี เทคโนโลยีรังสี 3 มิติหรือรังสีรักษาแบบปรับความเข้มช่วยให้รังสีแพทย์สามารถวางแผนการรักษาด้วยข้อมูลเพิ่มเติม และระบบคำนวณปริมาณรังสีที่ใช้ในการกำหนดปริมาณรังสี

เพื่อสร้างรอยโรคที่เฉพาะเจาะจงและครอบคลุม เทคนิคนี้ช่วยลดปริมาณรังสีไปยังอวัยวะใกล้เคียง จึงช่วยลดความเสี่ยงของอาการไม่พึงประสงค์หรือภาวะแทรกซ้อนจากการฉายรังสี สิ่งนี้ช่วยให้เราสามารถพิจารณาวิธีการรักษาด้วยรังสีที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายได้อย่างรอบคอบมากขึ้น เราทำทุกอย่างด้วยหัวใจและระบบ ใครที่ลังเลว่าจะไปหาหมอคงคลายความกังวลไปได้เยอะ อย่าลืม มะเร็งเต้านม ยิ่งพบหมอเร็วยิ่งรักษาเร็ว ความมั่นใจกลับคืนมาอย่างรวดเร็ว

นานาสาระ: จินตนาการ อธิบายและให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีที่เด็กสามารถใช้จินตนาการได้

บทความล่าสุด