โรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ

หมู่ที่ 7 ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ 36210 โทรศัพท์ 044-870400

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลแข่งขัน “ศิลปหัตถกรรมนักเรียน”
ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากุดชุมแสงคูเมือง ปีการศึกษา ๒๕๖๕

บทความล่าสุด